Dịch Vụ

Tư vấn và triển khai Odoo

 • Thực hiện tư vấn và triển khai theo phương pháp Odoo Activate kết hợp thực tiễn thành công của TASYS.
 • Khảo sát mô hình hoạt động, định hướng phát triển và các yêu cầu quản trị chi tiết và quản trị cấp cao.
 • Tư vấn về mô hình – cấu trúc tổng thể.
 • Huấn luyện mô thức cho ban lãnh đạo và đội ngũ nòng cốt để đảm bảo ứng dụng và khai thác hệ thống Odoo hiệu quả.
 • Tư vấn quy trình, phân tích thiết kế giải pháp – Quản lý thay đổi.

 • Xây dựng hệ thống, thu thập Master data.

 • Thực hiện đào tạo KeyUser và kiểm thử hệ thống (UAT – User Acceptant Test).
 • Thực hiện đào tạo người dùng cuối (EndUsers).

 • Thực hiện chuyển đổi Master data, số dư đầu kỳ và vận hành chính thức.

 • Hỗ trợ sau vận hành, đào tạo chuyển giao, bảo hành.

Tư vấn theo chuẩn mực kế toán VAS

 • Tư vấn theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (Vietnamese Accounting Standards – VAS) hiện hành. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam này do Bộ Tài chính ban hành.
 • Chuẩn mực kế toán chính là những qui định, những nguyên tắc cơ bản, những hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính.

Kiểm tra và đánh giá hệ thống ODOO ERP

 • Đánh giá quy trình vận hành (Processes).

 • Đánh giá phân quyền vận hành (Roles).
 • Đánh giá hệ thống vận hành (Hardware – Database – Backup).

 • Đánh giá hệ thống báo cáo vận hành (Report Analysis).

Đào Tạo Odoo

 • Đào tạo Chức năng – Function.
 • Đào tạo Code.
 • Đào tạo vận hành hệ thống Odoo ERP
 • Đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao).
 • Thiết kế và thực hiện các khóa đào tạo Odoo ERP theo yêu cầu của doanh nghiệp (từ cơ bản đến nâng cao).

Nâng cấp hệ thống Odoo ERP và dịch vụ kỹ thuật

 • Nâng cấp theo các phiên bản mới (New version – functionalities).
 • Tư vấn và thống nhất quy trình theo phiên bản mới.
 • Xây dựng hệ thống theo quy trình mới.
 • Chuyển đổi dữ liệu theo quy trình mới.
 • Đào tạo đưa hệ thống vào vận hành.

Dịch vụ bảo trì vận hành hệ thống Odoo

 • Thực hiện kiểm tra hệ thống Odoo ERP định kỳ theo ngày, tuần, tháng…
 • Hỗ trợ và hướng dẫn người dùng xử lý issue trong quá trình vận hành hệ thống.
 • Tư vấn xử lý các nghiệp vụ phát sinh.
 • Cảnh báo các lỗi tương tự xảy ra để nâng cao năng suất vận hành hệ thống.

IoT – Internet of Things

 • Khái niệm Internet vạn vật – Internet of Things (IoT) chỉ hoạt động kết nối mọi thiết bị với nhau, tạo nên mạng lưới truyền dẫn dữ liệu và điều khiển các thiết bị thực hiện nhiệm vụ nhất định.
 • Kỷ nguyên IoT đã bùng nổ trong những năm gần đây và được dự đoán sẽ là tương lai của nhân loại vì trí thông minh vượt trội, tính tùy biến cao, và khả kết nối rộng lớn.