TIÊN PHONG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG ODOO ERP,

Cung cấp giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp tổng thể, tư vấn kế toán tài chính, đào tạo vận hành ERP.

TASYS Technology sở hữu đội ngũ nhân sự  có “tâm và tầm”,

với nền tảng cơ bản vững chắc, có bề dày kinh nghiệp chuyên môn trong lĩnh vực tài chính kế toán và công nghệ thông tin.

TASYS Technology ứng dụng công cụ đột phá trong quản trị vận hành doanh nghiệp – hệ thống quản trị tiên tiến và hiệu qủa ERP giúp bổ sung những mảnh ghép còn thiếu vào bức tranh tổng thể của doanh nghiệp: Chiến lược, Kinh doanh, Tài chính kế toán, Kho vận, Mua sắm, Sản xuất, Nhân sự và Marketing.

Dựa trên kinh nghiệm có được từ môi trường kinh doanh, đặc thù ngành nghề, phong cách quản trị của người Việt Nam kết hợp với công nghệ và trình độ quản lý quốc tế, chúng tôi tự tincó thể cung cấp một hệ thống quản trị giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh đáp ứng mọi nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.